(please scroll down for message in English)

Välkommen till en ny Blodbank

Nu är Blodbanken uppe igen, men den som förväntar sig massa häftiga nyheter nu på en gång kommer bli besviken. Det betyder inte att det inte mycket har ändrats - under "motorhuven" är Blodbanken till stor del omgjord. Detta tillsammans med att vissa saker skalats bort gör att jag hoppas att kostymen för Blodbanken bättre ska passa de knappa resurser som finns för underhåll och utveckling av sajten och lägga en bra grund för att bygga på nya produktegenskaper.

En blodbank istället för tre

Begreppen varma, kalla och finska blodbanken har försvunnit. Nu ligger alla hästar i en och samma Blodbank, vilket på många sätt är mycket enklare.

Fokus på kärnverksamheten

. Jag vill koncentrera Blodbanken till den områden där den kan ge en unik kundnytta och har därför skalat bort en del som finns lika bra eller bättre på annat håll. Följande har försvunnit:

Blodbanken PRO fasas ut

Betaltjänsten Blodbanken PRO går inte längre att köpa, och på sikt kommer alla delar av Blodbanken att vara gratis.

Planer härnäst

Till blodbanken

Welcome to a new Blood Bank

The Blood Bank is up again, but there is unfortunately not much new to be seen. This does not mean that things have not changed. "Under the hood" the The Blood Bank is very much rewritten. This, together with the removal of some obsolute features, I hope will make The Blood Bank better suited for the scarce resources available for maintenance and development of the site, and build a foundation for introduction of new cool features.

One Blood Bank instead of three

There are no longer a warm and a cold and a finn Blood Bank. All horses are from now on in one Blood Bank, which is much simpler in many ways.

Focus on core business

. I want to focus on the areas where The Blood Bank can give unique values and have removed some things that other do as well or better. The following parts of The Blood Bank are removed:

The Blood Bank PRO will be phased out

it is no longer possible to buy or prolong subscriptions, and eventually all parts of The Blood Bank will be free of charge.

What's next

To the Blood Bank